Kdo jsme

Náš příběh

Všechno začalo uprostřed obyčejné rodiny v srdci Českého Těšína, když Jaromír Bílý prožil silnou touhu založit společenství v Novém Jičíně. Celá rodina se po několika měsících modliteb přestěhovala a s pomocí dalších křesťanů z různých církví nastartovala misijní práci.

Uspořádali mnoho veřejných přednášek, například o holocaustu, misii v Africe, Nepálu, Indii. Díky přátelství s mladými křesťany z Austrálie a Anglie se podařilo zorganizovat také přednášky a výuku angličtiny s rodilými mluvčími na místních školách.

Protože jsou Jarek a Janka celý život obklopeni vynikajícími muzikanty, proběhlo několik koncertů v sále klubu Artefakt a na pódiích v rámci městských slavností Nového Jičína.

K rodině se postupně přidávali další a další křesťané, kteří se buď přistěhovali nebo se jednoduše přidali, protože jim byla atmosféra vzikajícího sboru blízká. Po letech se v neděli scházíme v zapůjčené modlitebně Husitské církve.

Setkáváme se k pravidelným bohoslužbám, kde chválíme, modlíme se, a rovněž nasloucháme kázáním na aktuální témata. Budeme rádi, když nás navštívíte, ať už během nedělních bohoslužeb nebo jiných akcí a setkání.