Kázání

On-line záznamy bohoslužeb v době protikoronavirových opatření najdete zde: http://ackoprivnice.cz/novy-jicin

2017

 1. Neporovnávejme se s druhými (Mt 21,28-46) Martin Čunek 32:44
 2. Boží vinice Martin Čunek 38:01
 3. Cesta života a cesta smrti (Lk 16) Jaromír Bílý 42:46
 4. O nemarnotratném synu (Lk 15,15-32) Martin Čunek 35:25
 5. O marnotratném synu (Lk 15,11-32) Jaromír Bílý 40:54
 6. Hledejme Jeho království a spravedlnost (Mt 6,19-34) Jaromír Bílý 48:36
 7. Eliášova víra (1Kr 17,1-24) Petr Cabák 1:00:39
 8. Následovat Krista Jaromír Bílý 37:13
 9. Daniel, Chananjáš, Míšael a Azarjáš (Dn) Petr Daňa 47:31
 10. Boháč a Lazar (Lk 16, 19-31) Jiřina Čunková 42:21
 11. Pokoj (Iz 9,5-6) Roberta Bartoš 32:33
 12. Zatvrzelost srdce (Ž 95, 7-11) Jaromír Bílý 37:27
 13. Osobní oběť (Lk 10,25-37) Jaromír Bílý 43:11
 14. Očekávání na Pána (Ž 37,2) Jaromír Bílý 45:39
 15. Oběti Kaina a Ábela (1.Moj 4,1-5) Martin Čunek 34:39
 16. Nepromarni příležitost (Lk 8,26-29) Roberta Bartoš 28:28
 17. Poslední večeře (Mt 26,17-25) Petr Cabák 42:54
 18. Jsem, který Jsem Jarek Bidlák 36:30
 19. Modlitba Jaromír Bílý 34:42

2016

 1. DNA společenství Jaromír Bílý 46:47
 2. Komu Bůh dává svou milost? Jaromír Bílý 42:13
 3. Víra Petr Cabák 37:01

2015

 1. Církev Jaromír Bílý 38:31
 2. Jak nést boží zbroj (Ef 6) Roberta Bartoš 1:04:10