Pravda zvítězí

Jsem hrdý na to, že jsem Čech. Tedy, abych byl přesný, Moravák. Jsem také hrdý na duchovní dědictví, které jako národ vlastníme a nemohu nevzpomenout na Mistra Jana Husa. Ten kvůli lásce ke Kristu a jeho pravdě raději volil krutou smrt, než aby se jí zpronevěřil.

Světlo a láska k pravdě tehdy zářily z naší země do celé tehdejší Evropy. Některé lidi přitahovala a jiné přiváděla k šílenství. Nikoho však, jak známo, nenechávala netečným. Myslel jsem na známý citát Mistra Jana Husa: Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti.

Pokračovat ve čtení „Pravda zvítězí“

Občas jsem jak papiňák

Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil. Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy. (1 Petrův 5:8-9)

Komu se svěřujete, když vás něco trápí? Na koho se obracíte, když máte starosti? My, křesťané jsme se naučili v soužení volat k Bohu. Víme, že když se s důvěrou obrátíme na něj, vyslyší nás. Je to přece náš Bůh, věrný Otec, který své děti miluje a neopouští je. V následujícím verši je napsáno, že mu na nás záleží.

Pokračovat ve čtení „Občas jsem jak papiňák“