Občas jsem jak papiňák

Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil. Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy. (1 Petrův 5:8-9)

Komu se svěřujete, když vás něco trápí? Na koho se obracíte, když máte starosti? My, křesťané jsme se naučili v soužení volat k Bohu. Víme, že když se s důvěrou obrátíme na něj, vyslyší nás. Je to přece náš Bůh, věrný Otec, který své děti miluje a neopouští je. V následujícím verši je napsáno, že mu na nás záleží.

Pokračovat ve čtení „Občas jsem jak papiňák“