Pravda zvítězí

Jsem hrdý na to, že jsem Čech. Tedy, abych byl přesný, Moravák. Jsem také hrdý na duchovní dědictví, které jako národ vlastníme a nemohu nevzpomenout na Mistra Jana Husa. Ten kvůli lásce ke Kristu a jeho pravdě raději volil krutou smrt, než aby se jí zpronevěřil.

Světlo a láska k pravdě tehdy zářily z naší země do celé tehdejší Evropy. Některé lidi přitahovala a jiné přiváděla k šílenství. Nikoho však, jak známo, nenechávala netečným. Myslel jsem na známý citát Mistra Jana Husa: Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti.

Pokračovat ve čtení „Pravda zvítězí“